ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 27 มิถุนายน 2565โครงการอบรมภาษาอาเซียน คณะมนุษย​ศาสตร์​และ​สังค มศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครผู้สนใจอบรมภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 18 และภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารระดับต้น รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
 2. 23 มิถุนายน 2565กำหนดการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 3. 16 มิถุนายน 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและตารางห้องสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (ผ่านโปรแกรม ZOOM) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคในเวลาราชการ
 4. 13 มิถุนายน 2565กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ฉบับที่ 2 (ขยายระยะเวลากู้)
 5. 3 มิถุนายน 2565ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565
 6. 2 มิถุนายน 2565รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2565
 7. 10 พฤษภาคม 2565ศูนย์ภาษาจะเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการภาษา เพื่ออบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries Expert สำหรับนักศึกษา
 8. 3 พฤษภาคม 2565การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 9. 1 พฤษภาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
 10. 30 เมษายน 2565วันที่ 28 เมษายน 2565 กองบริหารงานบุคคลและกองคลัง จัดอบรมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 11. 29 เมษายน 2565สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565
 12. 28 เมษายน 2565แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565
 13. 22 เมษายน 2565กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 14. 11 เมษายน 2565ทุนการศึกษาโครงการ "คมส่งฝัน" ประจำปีการศึกษา 2565
 15. 2 เมษายน 2565สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
 16. 25 มีนาคม 2565การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 57 สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565
 17. 18 มีนาคม 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 924-926 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 921/1 ห้อง 919A จำนวน 1 งาน เลขที่ 27/2565
 18. 13 มีนาคม 2565รายชื่อนักศึกษาและตารางห้องสอบ IC3 Online วันที่ 14 มีนาคม 2565
 19. 11 มีนาคม 2565ศูนย์ภาษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อ "WATCH&LEARN" (30 ชั่วโมง) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
 20. 4 มีนาคม 2565รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (รอบบุคคลทั่วไป)