ศูนย์ภาษาจะเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการภาษา เพื่ออบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries Expert สำหรับนักศึกษา

งานศูนย์ภาษาเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการภาษา เพื่ออบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries Expert สำหรับนักศึกษา จำนวน 20 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติการภาษา อาคาร 29 ชั้น 4 โดยผู้ที่สนใจเข้าอบรม สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2565 ดังนี้

  • รับสมัครอบรมและสอบวัดระดับ วันที่ 17 - 20 พ.ค. 65
  • เข้าอบรมผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert วันที่ 23 พ.ค. - 27 มิ.ย. 65
  • สอบวัดผลหลังการอบรม วันที่ 28 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 65
  • ประกาศผลการอบรมทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา วันที่ 4 ก.ค. 65
  • จัดส่งวุฒิบัตรให้นักศึกษาทางอีเมล วันที่ 5 - 6 ก.ค. 65

***หมายเหตุ : ก่อนเข้าใช้บริการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

  1. ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
  2. แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
  3. วัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง
  4. สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

>>ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการภาษา


-----------------------------------------
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-942-5800 ต่อ 2916, 2917, 2919 และ 2920
หรือ Facebook : https://www.facebook.com/lc.chandrakasem