ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและตารางห้องสอบวัดมาตรฐานความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (ผ่านโปรแกรม ZOOM) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคในเวลาราชการ

คลิก!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและตารางห้องสอบ