ข่าวรับสมัครเรียน

 1. 27 กันยายน 2565New ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
 2. 2 มิถุนายน 2565ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 3 Admission
 3. 19 พฤษภาคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 2 โควตา
 4. 16 มีนาคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 2 Quota (ครั้งที่ 10 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 4 มีนาคม 2565)
 5. 9 มีนาคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคนอกเวลาราชการ ครั้งที่ 2 (เฉพาะผู้สมัครระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565)
 6. 2 มีนาคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 2 Quota (ครั้งที่ 9 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2565)
 7. 15 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 2 Quota (ครั้งที่ 8 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
 8. 9 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคนอกเวลาราชการ ครั้งที่ 1 (เฉพาะผู้สมัครระหว่างวันที่ 4-30 มกราคม 2565)
 9. 1 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 7 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 19 มกราคม 2565)
 10. 7 มกราคม 2565ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 6 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2564)
 11. 28 ธันวาคม 2564ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
 12. 24 ธันวาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 5 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2564)
 13. 9 ธันวาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 4 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 29 พฤศจิกายน 2564)
 14. 24 พฤศจิกายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 3 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564)
 15. 9 พฤศจิกายน 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 2 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1-28 ตุลาคม 2564)
 16. 27 ตุลาคม 2564ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio และรอบ 2 Quota (ครั้งที่ 1 รอบสมัครระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2564)
 17. 30 กันยายน 2564ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
 18. 30 กันยายน 2564ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2565
 19. 30 กันยายน 2564ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2565
 20. 6 สิงหาคม 2564ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564