ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียดการรับสมัคร >> https://shorturl.asia/jStkg

ระบบรับสมคร >> https://forms.gle/7EfauyJftKBpMGvu5