ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียดประกาศ CLICK!!!

รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2565

CLICK เพื่อสมัครงาน