ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 Click!!!

เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. สมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 5 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดาวน์โหลดใบสมัคร Click!!!
  2. สมัครทางออนไลน์ Click!!!