ประกาศ มจษ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เปิดรับสมัคร 1-21 มีนาคม 2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!