ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 4) เพิ่มเติม

- รายละเอียดประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม) Click!!!

- รายละเอียดประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 4 Click!!!

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น

คลิกเพื่อสมัครงาน   https://forms.gle/Daieu234bBkcaGfW9

หรือ
Scan QR Code สมัครงาน