รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3) (เพิ่มเติม)

รายละเอียดการรับสมัคร Click!!!

แสกน QR Code เพื่อสมัครงานออนไลน์ หรือ
คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMhqaKooDsZOpQk64BspVz2RrY_gn54uDmUT2l9KYJHIMBPg/viewform

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ไปจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดรับสมัคร