ประกาศ มจษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยวิธีการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!! 

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-21 เม.ย. 64  ยกเว้นวัน ส. อา. วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 16 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยปิดทำการ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click!!!