ประกาศ มจษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 64  ยกเว้นวัน ส. อา. วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 16 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยปิดทำการ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click!!!