ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!