ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำชั้น สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายละเอียดคลิก!!!

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสมัครด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2564 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ