ประกาศ มจษ เรื่อง รายชื่่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียดประกาศ Click!!!

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (สอบปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค. 2563 Click!!!
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (สอบข้อเขียน) วันเสาร์ ที่ 19 ธ.ค. 2563 Click!!!
- ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) click!!!

***ประกาศรายชื่่อผู้สอบผ่าน ภาค ข (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) วันจันทร์ที่่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***