ประกาศ มจษ เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) (เพิ่มเติม) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียดคลิก!!!