รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!