โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

              โครงการจ้างงาน  มหหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปิดรับสมัคร ออนไลน์และด้วยตนเอง  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และศูนย์ชัยนาท แล้วตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป