ประกาศ มจษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำชั้น (ระดับประถมศึกษา)

รายละเอียดเพิ่มเติม!!!

รับสมัครระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2563 ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.