ประกาศ มจษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำชั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก จากเดิมเป็น วันที่ 8 มิถุนายน 2563