ประกาศ มจษ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

กำหนดการสอบแข่งขัน Click!!

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัคร Click!!

รายละเอียดการรับสมัคร Click!!

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click!!