ประกาศ มจษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ด้วยวิธีการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!