รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (เงินงบแผ่นดิน)

 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก)
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (เงินงบแผ่นดิน)
 

(รายชื่อสอบภาคเช้า คอมพิวเตอร์) 

(รายชื่อสอบภาคบ่าย ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง)