วันที่ 22 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดแข่งขันกีฬาพายเรือบุคลากร ประจำปี 2564 ประเภทชิงธง พายเปรี้ยว และชักคะเย่อเรือ ณ บ่อน้ำ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปกิจกรรมทั้งหมด