กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม นารายณ์สิบปาง ชุด อสุรนิ้วเพชร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ณ ลานประตูวังจันทรเกษม และรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม นารายณ์สิบปาง ชุด อสุรนิ้วเพชร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง ณ ลานประตูวังจันทรเกษม และรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดแข่งขันกีฬาพายเรือบุคลากร ประจำปี 2564 ประเภทชิงธง พายเปรี้ยว และชักคะเย่อเรือ ณ บ่อน้ำ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดแข่งขันกีฬาพายเรือบุคลากร ประจำปี 2564 ประเภทชิงธง พายเปรี้ยว และชักคะเย่อเรือ ณ บ่อน้ำ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมจิตอาสา ราชภัฏจันทรเกษม รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมจิตอาสา ราชภัฏจันทรเกษม รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ครั้งที่ 31 เพื่อมอบให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ครั้งที่ 31 เพื่อมอบให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตามวิถีใหม่ ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตามวิถีใหม่ ห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล "รางวัลเพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกร ร่วมทำบุญพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกร ร่วมทำบุญพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

วันที่ 29 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 "ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

วันที่ 9 กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีไหว้พระและศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา ยาย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 81 ปี

วันที่ 9 กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีไหว้พระและศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลตา ยาย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 81 ปี