ตราสัญลักษณ์ มจษ.

สีน้ำเงิน  
: สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"

สีเขียว    
: แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏทั้ง 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง
: ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม
: ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน

สีขาว
: ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
: CIDดาวน์โหลด

ฟอนต์ราชภัฏ
.zip

ฟอนต์ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ
.pdf          .zip

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงาน
.JPG          .AI

แบบและสีอักษรย่อจันทรา
.JPG          .AI

แบบและสีเครื่องหมายจันทรา
.JPG          .AI

แบบและสีมาตรฐานตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
.JPG          .AI

ขอขอบคุณ
ผศ.ประชิต ทิณบุตร
ที่ให้ความอนุเคราะห์