ติดต่อมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง + ภาพภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัย
   
 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ท่ามกลางใจเมืองหลวงที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

ครบครัน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน Cineplex อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงถึงความทันสมัยของเมืองใหญ่ บนพื้นที่เกือบ 90 ไร่ถูกจัดสรรเป็นอาคารที่ทันสมัยกว่า 30 หลัง พร้อมศูนย์กีฬา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ หอประชุม หอพักนักศึกษา และภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ภายใต้บรรยากาศร่มรื่น ร่มเย็นของสวนสวย


           ที่ตั้งเลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

           เว็บไซต์ : https://www.chandra.ac.th/

           ipPhone : 02-942-5800 ,02-942-6800 เลขหมายที่เปิดใช้

           หมายเลขโทรสาร : 02-541-7113

           Email (งานประชาสัมพันธ์) : pr.cru@chandra.ac.th

           Email (งานสารบรรณ) : saraban.cru@gmail.com

           Email (Webmaster) : sakonrat.y@chandra.ac.th

   
 

          การคมนาคม

          มีรถประจำทาง รถตู้ปรับอากาศผ่านหลายสาย

          รถปรับอากาศ : ปอ.185 , ปอ.136 , ปอ.206

          รถโดยสารธรรมดา : 126 , 136 , 134 ก , 178 , 179 , 206   
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น